Miljö
 
 

NTG driver ett aktivt miljöarbete där kretsloppstänkande och hushållning
av energi och råvaror är viktiga.

Vi strävar hela tiden efter att välja nya råvaror som är skonsammare mot naturen, samtidigt som produktens egenskaper bibehålls. Allt för att du som kund skall känna dig säker som användare av våra produkter.

NTG-podukterna innehåller miljöanpassade komponenter som tensider, naturliga fettsyror, fosfater, soda m.m. Innehåller ej miljöbelastade ämnen som zeoliter, sulfater och metasilikater.

Ett med naturen:
NTG-produkterna är anpassade till naturens eget kretslopp.
Tillverkning sker av förnyelsebara råvaror så långt som möjligt.

Effektiva produkter innebär låg dosering och mindre utsläpp.
Resultatet blir rent vatten ut i vattendragen och en sund
gödning i balans med naturen.

Effekt:
Mycket god effekt vid tvätt och rengöring. Höga koncentrat innebär låga doseringar. Svensktillverkade produkter vilket blir mindre transportsträcka     
   

Fabriken är ISO 14001 Certifierad!Nordic Telecom Group, Tel: 0910-17067, Fax: 0910-17064 Email: info@nordictelecom.se