Extradryg21 Liter 
 

Produkt:
Freja Extra Dryg är ett color tvättmedel som är så koncentrerat så att det räcker med att dosera hälften så mycket som du brukar göra. 25-30 ml till en vanlig hushållsmaskin. Trots lägre dosering får du ett tvättmedel som tvättar riktigt rent! Freja mildtvätt är milt parfymerad.

Användningsområde:
Mycket drygt tvättmedel för textilier.
Innehåller ej blekmedel.

Skrivut sida!Skriv ut sida som produktblad! (PDF)

     
 
Bruksanvisning
 
   

Information om användningsanvisning finns tydligt på förpackningen.

Doseringsanvisning och fysikaliska och kemiska egenskaper finns angivna i under Tekniska data.


 
   
Tekniska data  
   

Innehåller:
Natriumkarbonat
Natriumtripolyfosfat
Natriumdisilikat
Fettalkoholetoxilat 3 mol EO
Fettalkoholetoxilat 9 mol EO
Karboxymetylcellulosa
Natriumsalt av fettsyror
(C12-18) mättade och omättade
Enzymprotein Alfa-amylas (bakteriell)
Proteas (Subtilisin)
Parfym
Utseende: vitt pulver
Bulkdensitet: ca 620 kg/m3
pH koncentrat: -
pH 5%brukslösning: ca 10,5
Flampunkt: -
Fosforhalt: <5%
Löslighet: delvis i vatten

TRANSPORT-KLASSIFICERING
Ej klassificerad enligt ADR/RID,
IMG eller DGR

MÄRKNING
Xi: Andreaskors
IRRITERANDE
R38-41
Irriterar huden.
Risk för allvarlig ögonskada.

FÖRPACKNING/ARTIKELNUMMER
Dubbeldryg 21 lit.

DOSERING
Maskintvätt:
25-35 ml till 4-5 kg maskin
50-70 ml till 6-7 kg maskin
Handtvätt:
25 ml (1/2 skopa) till 10 l vatten
OBS! Mjukt vatten.

Tillbaka till Hus & Hem »

     

Nordic Telecom Group, Tel: 0910-17067, Fax: 0910-17064 Email: info@nordictelecom.se