Fönsterputs5 Liter 
 

Produkt:
Miljöanpassat fönsterputsmedel som inte lämnar hinna efter sig. Inga onödiga tillsatser som ammoniak och parfym.
 

Användningsområde:
För all fönsterputsning och lättare rengöringSkrivut sida!Skriv ut sida som produktblad! (PDF)

     
 
Bruksanvisning
 
   

Information om användningsanvisning finns tydligt på förpackningen.

Doseringsanvisning och fysikaliska och kemiska egenskaper finns angivna i under Tekniska data.


 
   
Tekniska data  
   

Innehåller:
Vatten
isopropylalkohol
etanol

Utseende:
klar, grön vätska
Densitet: ca 975 kg/m3
pH koncentrat:-
Flampunkt: >23OC
Stelningspunkt:-
Fosforhalt: 0%
Löslighet: helt i vatten
 
TRANSPORT-KLASSIFICERING
Ej klassificerad enligt
ADR/RID, IMG eller DGR

MÄRKNING
Ej märkningspliktigt enligt gällande
svenska föreskrifter för hälso- och miljö.
BRANFARLIGT  KLASS 3

FÖRPACKNING/ARTIKELNUMMER
Fönsterputs 5  liter           

Tillbaka till Hus & Hem »

     

Nordic Telecom Group, Tel: 0910-17067, Fax: 0910-17064 Email: info@nordictelecom.se