Kristallklart - Spolglans5 Liter 
 

Produkt:
Ger glänsande ren disk utan torkfläckar.
Minskar kalkbeläggningar i maskinen.

Användningsområde:
Passar för alla typer av diskmaskiner.Skrivut sida!Skriv ut sida som produktblad! (PDF)

     
 
Bruksanvisning
 
   

Information om användningsanvisning finns tydligt på förpackningen.

Doseringsanvisning och fysikaliska och kemiska egenskaper finns angivna i under Tekniska data.


 
   
Tekniska data  
   

Innehåller:
Vatten
Capryleth-9  carboxylic acid hexeth-4
carboxylic acid

Utseende: klar vätska
Densitet: ca 1000 kg/m3
pH koncentrat: 2,5+/-0,5
pH i 1% brukslösning: ca 6,0
Flampunkt: >100OC
Stelningspunkt: ca 0OC
Fosforhalt: 0%
Löslighet: helt i vatten
 
TRANSPORT-KLASSIFICERING
Ej klassificerad enligt ADR/RID, IMG eller DGR

MÄRKNING
Ej märkningspliktigt enligt gällande svenska föreskrifter för hälso-, miljö- och brandfarlighet.

FÖRPACKNING/ARTIKELNUMMER
Spolglans 5 liter                 20290

DOSERING
Doseras automatiskt i diskmaskinen.

Tillbaka till Hus & Hem »

     

Nordic Telecom Group, Tel: 0910-17067, Fax: 0910-17064 Email: info@nordictelecom.se