Kristall - Maskindiskpulver5 Kg 
 

Produkt:
Välbeprövat maskindiskpulver som är drygt. Har en mycket god effekt. Baserat på förnyelsebara råvaror.
Inte frätande, vilket gör den ofarlig för barn och skonsam mot dekoren.

Användningsområde:
Passar för alla typer av diskmaskiner.Skrivut sida!Skriv ut sida som produktblad! (PDF)

     
 
Bruksanvisning
 
   

Information om användningsanvisning finns tydligt på förpackningen.

Doseringsanvisning och fysikaliska och kemiska egenskaper finns angivna i under Tekniska data.


 
   
Tekniska data  
   

Innehåller:
natriumdisilikat,
natriumkarbonat,
natriumperkarbonat,
natriumtripolyfosfat,
fettalkoholetoxylat 3 och 9 mol EO,
enzymer.

Utseende: vitt pulver
Bulkdensitet: ca 1000 kg/m3
pH koncentrat: -
pH 5%brukslösning: ca 10,5
Flampunkt: -
Fosforhalt: <5%
Löslighet: delvis i vatten

TRANSPORT-KLASSIFICERING
Ej klassificerad enligt
ADR/RID, IMG eller DGR

MÄRKNING
Xi: Andreaskors
IRRITERANDE
R38-41
Irriterar huden.
Risk för allvarlig ögonskada.

FÖRPACKNING/ARTIKELNUMMER
Maskindisk 12x0.7 kg

DOSERING
Diskmaskin: 8-12 kuvet
15 ml (ca 1 msk)  
OBS! Mjukt vatten

Tillbaka till Hus & Hem »

     

Nordic Telecom Group, Tel: 0910-17067, Fax: 0910-17064 Email: info@nordictelecom.se