Oxi Bleach, Tvättförstärkare5 Liter 
 

Produkt:
Blekmedel med Oxy-effekt för vittvätt och färgfast kulörtvätt.

Användningsområde:
Används tillsammans med Freja Bastvätt, Freja Dubbel Dryg eller Freja Mildtvätt.
Aktiveras redan vid 40° och ger full effekt vid 60°. Grådaskig eller gulnad vittvätt blir åter vit.


Skrivut sida!Skriv ut sida som produktblad! (PDF)

     
 
Bruksanvisning
 
   

Information om användningsanvisning finns tydligt på förpackningen.

Doseringsanvisning och fysikaliska och kemiska egenskaper finns angivna i under Tekniska data.


 
   
Tekniska data  
   

Innehåller:
Natriumkarbonat
Natriuperkarbonat
Enzymprotein Alfa-amylas (bakteriell)
Proteas (Subtilisin)

Utseende: vitt pulver
Bulkdensitet: ca 950 kg/m3
pH koncentrat: -
pH 5%brukslösning: ca 10,5
Flampunkt: -
Fosforhalt: 0%
Löslighet: delvis i vatten

TRANSPORT-KLASSIFICERING
Ej klassificerad enligt
ADR/RID, IMG eller DGR

MÄRKNING
Hälsoskadlig
Oxiderande
R22-Farligt vid förtäring.
R41-Risk för allvarliga ögonskador.
R8-Kontakt med brännbart material kan orsaka brand.                                      

FÖRPACKNING/ARTIKELNUMMER
Blektillsats burk 7 kg 20371

DOSERING
Maskintvätt:
15 ml (1 skopa)  till 4-5 kg maskin
30 ml (2 skopor) till 6-7 kg maskin

Tillbaka till Hus & Hem »

     

Nordic Telecom Group, Tel: 0910-17067, Fax: 0910-17064 Email: info@nordictelecom.se