WC Ultra Active5 Liter 
 

Produkt:
Desinficerar och rengör WC-stolen effektivt.
Löser kalk, urinsten, tar bort missfärgningar och dålig lukt.
Ger frisk doft.

Användningsområde:
Löser kalk, urinsten, tar bort missfärgningar och dålig luktSkrivut sida!Skriv ut sida som produktblad! (PDF)

     
 
Bruksanvisning
 
   

Information om användningsanvisning finns tydligt på förpackningen.

Doseringsanvisning och fysikaliska och kemiska egenskaper finns angivna i under Tekniska data.


 
   
Tekniska data  
   

Innehåller:
Vatten
Mjölksyra
Kokosfettsyradietanolamid
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-(1-oxo-9-octadecenyl)-.omega.-hydroxy-, (Z)-Parfym, Färgämnen

Utseende: klar, blå vätska
Densitet: ca 1000 kg/m3
pH koncentrat: 2,5+/-0,5
pH i 5%  brukslösning: ca 4,0
Flampunkt: >100OC
Stelningspunkt: ca 0OC
Fosforhalt: 0%
Löslighet: helt i vatten
 
TRANSPORT-KLASSIFICERING
Ej klassificerad enligt
ADR/RID, IMG eller DGR

MÄRKNING:
Ej märkningspliktigt enligt gällande
svenska föreskrifter för hälso-, miljö- och brandfarlighet.

FÖRPACKNING/ARTIKELNUMMER
WC 5 liter           

ANVÄNDNING:
Aplicera WC-Rent på de missfärgade ytorna i WC-stolen, låt vätskan värka ett par timmar. Vid behov använd borste.

Tillbaka till Hus & Hem »

     

Nordic Telecom Group, Tel: 0910-17067, Fax: 0910-17064 Email: info@nordictelecom.se