Avfettning Xtra Strong


4 Liter
25 Liter
200 Liter


 
 

Produkt:
Alkalisk avfettning är ett starkt avfettningsmedel som löser upp det mesta.

Användningsområde:
Lägg på ytan som ska tvättas och vänta 2-3 min. Kan läggas på blöt eller torr lack.
Kan vara skadlig för aliminuim

Egenskaper
1
2
3
4
5
Fordonstvätt
X
X
X
X
Buss/Lastbil
X
X
X
X
Entreprenad/Skogsmaskiner
X
X
X
X
X
Avfettning av metall
X
X
X
Livsmedelsindustrin
X
X
X
X
Aluminium
X
X
X
Olja
X
X
X
X
Fett
X
X
X
X
Salt
X
X
X
X
Asfalt
X
X
     
 
Bruksanvisning
 
   

Dosering:
Kan spädas upp till 50 ggr.

Bör spädas minst 10 ggr för bästa resultat.


 
   
Tekniska data  
    Innehåller:
Vatten, natriumhydroxid, natriumglukonat, dinatriumtrioxosilikatpentahydrat.

Utseende:
klar vätska
Densitet: 1050 kg/m3
pH koncentrat: 13,5+/-0,5
pH brukslösning: 2% 12,0+/-0,5

Flampunkt: >100°C
Stelningspunkt: ca 0°C
Aromathalt:  0%
Fosforhalt: 0%
Löslighet: helt i vatten
 
TRANSPORT-KLASSIFICERING
ADR       Natrimhydroxid-lösning
KLASS   8.42(b)
UN- NR  1824

MÄRKNING
FAROSYMBOL
FRÄTANDE  (C)  FRÄTSYMBOL
R-fraser:   34, 37
S-fraser:  36/37/38 24/25 

FÖRPACKNING/ARTIKELNUMMER
5 L
25 L            
200 L

Tillbaka till Fordon & Motor »

     

Nordic Telecom Group, Tel: 0910-17067, Fax: 0910-17064 Email: info@nordictelecom.se