Fönsterputs5 Liter 
 

Produkt:
Miljöanpassat fönsterputsmedel som inte lämnar hinna efter sig. Inga onödiga tillsatser som ammoniak och parfym.

Användningsområde:
För all fönsterputsning och lättare rengöring.Skrivut sida!Skriv ut sida som produktblad! (PDF)

     
 
Bruksanvisning
 
   

Information om användningsanvisning finns tydligt på förpackningen. Fysikaliska och kemiska egenskaper finns angivna i under Tekniska data.


 
   
Tekniska data  
   

Innehåller:
Vatten, isopropylalkohol, etanol.

Utseende:
Klar, grön vätska
Densitet: ca 975 kg/m3
pH koncentrat:-
Flampunkt: >23°C
Stelningspunkt:-
Fosforhalt: 0%
Löslighet: helt i vatten
 
TRANSPORT-KLASSIFICERING
Ej klassificerad enligt ADR/RID, IMG eller DGR

MÄRKNING
Ej märkningspliktigt enligt gällande svenska föreskrifter för hälso- och miljö.
BRANFARLIGT  KLASS 3

FÖRPACKNING/ARTIKELNUMMER
Fönsterputs 5  liter           

Tillbaka till Fordon & Motor »

     

Nordic Telecom Group, Tel: 0910-17067, Fax: 0910-17064 Email: info@nordictelecom.se