Natur Avfettningsmedel


4 Liter
25 Liter
200 Liter


 
 

Produkt:
Micro naturavfettning som löser upp all typ av smuts, både asfalt och lera/damm. Så kallade "naturavfettningsmedel" av denna typ är kallavfettningen ersatt med ett växtbaserat lösningsmedel. Appliceras på våt bil.

Innehåller korrosionsinhibitorer som förhindrar rostbildning.
Är skonsamt mot lackerade ytor och gummidetaljer.

Användningsområde:
Bio Avfettningen används främst för chassi-, motor- och kapelltvätt. Utmärkt även i borsttvättanläggningar som förtvätt/avfettning. Kan även användas för avfettning efter bearbetning med kyl- och skärvätskor, avfettning av maskiner, redskap, verkstadsgolv o.s.v

Dosering:
Kan spädas med vatten

Egenskaper
1
2
3
4
5
Fordonstvätt
X
X
X
X
X
Buss/Lastbil
X
X
X
X
X
Entreprenad/Skogsmaskiner
X
X
X
Avfettning av metall
X
X
X
X
X
Livsmedelsindustrin
X
X
X
Aluminium
X
X
X
X
Olja
X
X
X
X
X
Fett
X
X
X
X
Salt
X
X
X
Asfalt
X
X
X
X
     
 
Bruksanvisning
 
   

Spädes med vatten för användning enligt följande:

Grova föroreningar/motortvätt: Koncentrat eller 1 del till 2-3 delar vatten
Chassi och kapelltvätt samt förtvätt till borst-tvättmaskiner: 1 del
till 5-10 delar vatten

Injicering i högtryck-anläggningar: 1-4% beroende på smutsighetsgraden.


 
   
Tekniska data  
   

Innehåller:
Vatten
Fettalkoholetoxilat (C12-C14)  3 och 9 mol EO
Alkylpolyetylenpolypropylen-
glykoleter (C12-C14)
Etanol
Blandning av C8- karboxylater
Tetrakaliumpyrofosfat
Kokosfettsyraetylhexylester
Estrar av:
p-hydroxybensoesyra (metylparaben, etylparaben,
propylparaben, butylparaben,
 fenoxyetanol)
Utseende: Klar  väska
Densitet: ca 1010 kg/m3
pH koncentrat:  9.5+/-0.5
Flampunkt:  >61°C
Stelningspunkt:  ca 0°C
Aromathalt:    0%
Fosforhalt:  <5%
Löslighet:  Helt i vatten

TRANSPORT-KLASSIFICERING
ADR       ej tillämpligt
KLASS   ej klassad
UN- NR  ej tillämpligt

MÄRKNING
FAROSYMBOL Xi
IRRITERANDE
R-fraser: 36/38
S-fraser:  24/25 37/39 62

FÖRPACKNING/ARTIKELNUMMER

25 L             10193
200 L           10194

ÖVRIGT

Bio-Micro är godkänd av Kemikaliesvepet.

Tillbaka till Fordon & Motor »

     

Nordic Telecom Group, Tel: 0910-17067, Fax: 0910-17064 Email: info@nordictelecom.se