Prickbort™


5 Liter
25 Liter
200 Liter


 
 

Produkt:
Prickbort™ är en mycket effektiv Avfettning och Tjärlösare och är utvecklad för att uppfylla och möta alla de höga krav som bilvårdsbranschen ställer.

Användningsområde:
Högeffektivt avfettning för borttagning av svårlösliga oljeföroreningar, asfaltstänk, vägsalt m.m. Fungerar perfekt för karosser, motorer, maskiner m.m

 

Egenskaper
1
2
3
4
5
Fordonstvätt
X
X
X
X
X
Buss/Lastbil
X
X
X
X
X
Entreprenad/Skogsmaskiner
X
X
X
Avfettning av metall
X
X
X
X
X
Livsmedelsindustrin
X
X
X
Aluminium
X
X
X
X
X
Olja
X
X
X
X
X
Fett
X
X
X
X
X
Salt
X
X
X
X
X
Asfalt
X
X
X
X
X

 

     
 
Bruksanvisning
 
   

Dosering:
Kan spädas upp till 10 ggr


 
   
     
           

Nordic Telecom Group, Tel: 0910-17067, Fax: 0910-17064 Email: info@nordictelecom.se