Super Wash5 Liter 
 

Produkt:
Högkoncentrerat rengöringsmedel som är både drygt och ekonomiskt. Kan användas till all rengöring. Skonsamt mot huden.

Användningsområde:
Kan användas till all rengöring från golv till tak. Kan även användas som ett milt
avfettningsmedel.

     
 
Bruksanvisning
 
   

Information om användningsanvisning finns tydligt på förpackningen.

Dosering:
Lättare rengöring 5 ml till 10 liter vatten
Vid övrig rengörning dosera efter smutsighetsgrad


 
   
Tekniska data  
   

Innehåller:
Vatten
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .
alpha.-(1-oxo-9octadecenyl)-.
omega.-hydroxy-, (Z)-
Fettalkoholetoxylat 3 och 9 mol EO
Monopropylenglykol
Metylparaben, propylparaben,
benzylalkohol
Parfym
Färg

Utseende: klar, Gul vätska
Densitet: ca 1030 kg/m3
pH koncentrat: 7,5+/-0,5
pH i 5% brukslösning: ca 7.0
Flampunkt: >100OC
Stelningspunkt: ca 0OC
Fosforhalt: 0%
Löslighet: helt i vatten

TRANSPORT-KLASSIFICERING
Ej klassificerad enligt ADR/RID,
IMG eller DGR

MÄRKNING
Ej märkningspliktigt enligt gällande svenska föreskrifter för hälso-, miljö- och brandfarlighet.

FÖRPACKNING/ARTIKELNUMMER
Superrent  5 liter             21112

DOSERING
10 (1/3 kapsyl) till 10 l vatten

Tillbaka till Specialkem »

     

Nordic Telecom Group, Tel: 0910-17067, Fax: 0910-17064 Email: info@nordictelecom.se