Turbo booster


5 Liter
 
 

Produkt:
Tillsätt Freja Turbotillsatts i din alkaliska avfettning, och den blir 100% mer effektiv och starkare än normalt.

Användningsområde:
Tillsätts i Alkaliska avfettningar.

     
 
Bruksanvisning
 
   

Dosering:
1 dl till 2,5 liter avfettning ökar effekten 3 gånger
2 dl till 2,5 liter avfettning ökar effekten 6 gånger
3 dl till 2,5 liter avfettning ökar effekten 9 gånger


                    


 
   
Tekniska data  
   

Tillbaka till Specialkem »

     

Nordic Telecom Group, Tel: 0910-17067, Fax: 0910-17064 Email: info@nordictelecom.se