Micro Elit

5 Liter
25 Liter
200 Liter 
 

Produkt
Freja Microelit för rengöring och avfettning som motsvarar dagens krav på nedbrytbara och förnyelsebara tensider

Användningsområde
Freja 3000 är anpassat för effektiv rengöring och avfettning av fordon och motorer men är även lämplig för rengöring/avfettning av maskiner, oljiga golv samt för rengöring av chassi och kapell.
Freja Microelit löser effektivt upp olja, asfaltrester, vägsalt och andra feta föroreningar.
Produkten är skonsam mot lackerade ytor och gummidetaljer.

Utskriftsversion av denna sida! (Word doc.)

     
 
Bruksanvisning
 
   
Tekniska data  
    Innehåller:
Vatten
Blandning av C8- karboxylater
Alifatiska kolväten
(n-paraffin, C10-C13)
Fettalkoholetoxilat 3 och 9 mol EO
Tetrakaliumpyrofosfat
Kokosfettsyredietanolamid

Utseende: klar väska
Densitet: ca 1035 kg/m3
pH koncentrat: 10.5+/-0.5
Flampunkt: >61 oC
Stelningspunkt: ca 0 oC
Aromathalt: 0%
Fosforhalt: <5%

Löslighet: helt i vatten

TRANSPORT-
KLASSIFICERING

ADR ej tillämpligt
KLASS ej klassad
UN- NR ej tillämpligt

MÄRKNING
FAROSYMBOL
IRRITERANDE (X) ANDREASKORS
R-fraser: 36/38 322
S-fraser: 24/25 37

FÖRPACKNING/
ARTIKELNUMMER
25 L
200 L

ÖVRIGT
Freja Microelit är godkänd av
Kemikaliesvepet.

     

Just Nu
Nu kan du som aldrig använt våra Frejas produkter förut, beställa ett litet tvättpaket till ett förmånligt pris!
Läs mer»

________________


 

Nordic Telecom Group, Tel: 0910-17067, Fax: 0910-17064 Email: info@nordictelecom.se