Specialkem
 
 

NTG strävar alltid efter att tillverka nya produkter som det finns en
efterfrågan om på marknaden.

Här under hittar du produkter som är något utöver det vanliga!

     
 
Specialkemprodukter
 
   
Nordic Telecom Group, Tel: 0910-17067, Fax: 0910-17064 Email: info@nordictelecom.se